Wojciech Conder

architect IARP, owner

Wojciech Conder ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (2007). Współzałożyciel biura (2010). Od 2017 członek Mazowieckej Okręgowej Izby Architektów RP (MaOIA) oraz członek Oddziału Warszawskiego SARP. Tutor warsztatów OSSA w 2014 oraz w 2017 r.


Uprawnienia budowlane: MA/005/17