Aleksandra Missorek

Office Manager

Aleksandra Missorek jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2018 pełni rolę kierownika biura.